Tiệc cưới ngoài trời với tông trắng

Công Nghệ Cưới – Tổ chức đám cưới ngoài trời, trang trí khu vực lễ cưới với tông màu trắng đơn giãn, trang trí khu vực tiệc cưới với khung dây đén led, bàn tiệc, phông cưới.. không gia trang trí thích hợp cho buổi tiệc với số lượng khách ít.

Từ khóa: Lễ cưới / Tiệc ngoài trời