Trang trí gia tiên đỏ vàng GT202

Trang trí gia tiên đỏ vàng gold truyền thống, trang trí bàn thờ gia tiên với phông tường hoa lụa cao cấp kèm chữ hỷ, trang trí bàn dài 2 họ với những bình hoa cổ điển trúc phúc với hoa đỏ, trang trí phông và bảng tên cô dâu chú rể