Mâm quả thịt heo quay cưới hỏi

1.800.000 

Mâm quả thịt heo ba rọi rút sườn quay 5kg
Sản phẩm từ công ty thực phẩm hàng đầu
Cam kết sản phẩm được kiểm dịch ATTP