Mâm quả bánh đậu xanh xếp tháp

1.500.000 

Quả bánh đậu xanh rồng vàng Hải Dương
Mâm quả bánh xếp tháp gồm 50 hộp nhỏ
Sản phẩm đặc sản bánh truyền thống hải Dương