CHO THUÊ NHÂN SỰ

Cho thuê người đại diện

Cho thuê người đại diện,và nhân sự khác theo yêu cầu

Cho thuê MC

Cho thuê người dẫn chương trình (MC) tiệc cưới, sự kiện..

Cho thuê nhân sự PR - PB

Cho thuê PR – PB

Cho thuê nhân sự Nam, Nữ thực hiện các chương trình sự kiện

NHÂN SỰ - ÁO DÀI BƯNG QUẢXem bảng giá..

Nhân sự - Áo dài

Nhân sự PR-PB vũ đoàn

Nhân sự - Áo dài

MC dẫn chương trình

Nhân sự - Áo dài

Nhân sự Nam bưng quả

Nhân sự - Áo dài

Nhân sự Nữ bưng quả

Nhân sự - Áo dài

Cho Thuê áo dài bưng quả

Nhân sự - Áo dài

Cho thuê áo dài màu xanh

SẢN PHẨM DỊCH VỤ