Thiết bị sự kiện

Showing all 17 results

Thiết bị sự kiện

Ghế lousi

Thiết bị sự kiện

Ghế nệm

Thiết bị sự kiện

Ghế Tiffany

Thiết bị sự kiện

Sàn sân khấu

Thiết bị sự kiện

Cổng hơi

Thiết bị sự kiện

Bàn tròn ghế nhựa

150,000 

Thiết bị sự kiện

Bàn tròn ghế Tiffany

650,000 

Thiết bị sự kiện

Bàn tròn ghế nệm

350,000 

Thiết bị sự kiện

Nhà bạt khung rạp nhỏ

800,000 

Thiết bị sự kiện

Nhà bạt không gian lớn

60,000