Luxury Wedding

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới

Lễ vu quy tông tím cà Kim Phượng và Trung Hiếu

Lễ vu quy tông tím cà Kim Phượng và Trung Hiếu


Hình 01 - Không gian rạp đám cưới với cổng hoa tông màu trắng tím

Hình 02 - Cổng hoa vải đám cưới tông màu tím chân voan mềm mại

Hình 03 - Rạp đám cưới được trang trí mẫu đẹp

Hình 04 - Không gian rạp đám cưới trang trí với tông màu trắng tím nhạt (1)

Hình 05 - Không gian rạp đám cưới trang trí với tông màu trắng tím nhạt (2)

Hình 06 - Sân khấu ngày cưới với voan mềm mại đính chữ mốp xốp tông tím

Hình 07 - Không gian nhà cưới hỏi trọn gói tông màu trắng tím nhạt