Luxury Wedding

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới

Ngày cưới đầu năm 2016 cho tuổi nữ 1988

Mình quen bạn trai vào cuối năm 2013 đến nay, và có dự định tính chuyện kết hôn, nhưng vẫn chưa được tuổi nên muốn xin tư vấn của Ngoisao.net. Mình sinh năm 1988 Mậu Thìn, mệnh Đại Lâm Mộc. Bạn trai mình sinh năm 1987 Đinh Mão, mệnh Lư trung Hỏa. Mình được biết mạng của bạn trai mình đang hạn tam tai và phải hết năm 2015 mới qua được hạn 3 năm. Mình đi xem bói thì thầy nói cưới vợ thì xem theo tuổi vợ và nói mình cưới vào mùa hè và mùa đông là đẹp nhất. Nhưng thầy bói bên gia đình bạn trai thì nói tuổi của mình và bạn trai khắc nhau.

Mình muốn nhờ Ngoisao.net tư vấn về tuổi của hai đứa vào năm sau, 2016 để có thể chọn ngày cưới đẹp vào thời gian nào. Mình muốn cưới trong khoảng tháng 4 hoặc tháng 6/2016 dương lịch thì có ngày nào đẹp?

1-7354-1431485474.jpg

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, mệnh Đại lâm Mộc, thuộc cung Chấn. Bạn trai của bạn sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, mệnh Lư trung Hỏa thuộc cung Tốn.

Hai tuổi Mậu Thìn - Đinh Mão kết hôn với nhau không phạm Thiên can xung. Vì Mậu và Đinh không xung nhau ( Mậu xung Nhâm, Đinh xung Tân). Mệnh Mộc của bạn sinh phù cho mệnh Hỏa của bạn trai. Ngoài ra theo Du niên mệnh quái của Dịch học, nữ thuộc cung Chấn kết hôn với nam thuộc cung Tốn thì sẽ được cung Phúc đức, tốt cho hôn nhân.

Tuy Địa chi của hai tuổi này có xung khắc (Mão khắc Thìn) nhưng điều này cũng không đáng lo ngại. Vì quan niệm dân gian, tuổi chồng khắc tuổi vợ là hợp lẽ tự nhiên, như vậy vợ không lấn át chồng.

Khi cưới hỏi, người ta phải căn cứ vào tuổi cô dâu, không căn cứ vào hạn tam tai hay tuổi Kim lâu của chú rể. Năm 2016 Bính Thân (hành Hỏa) là năm hợp cho việc cưới xin đối với tuổi Mậu Thìn 1988. Tháng tốt cho cưới hỏi đối với bạn là tháng giêng (âm) và tháng 2/2016 (âm).

Bạn có thể tham khảo một số ngày tốt trong thời gian này như sau :

- 16/1/2016 (âm) tức 23/2/2016 (dương) ngày Ất Hợi (Hỏa) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thánh tâm, Ngũ phú, Sinh khí, Mẫu thương, Thiên quý...

- 24/1/2016 (âm) tức 2/3/2016 (dương) ngày Quý Mùi (Mộc) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên thành, Kính tâm, Ngũ phú, Cát khánh...

- 2/2/2016 (âm) tức 10/3/2016 (dương) ngày Tân Mão (Mộc) là ngày có nhiều sao tốt như: Phúc sinh, Minh đường, Sinh khí ,Sát cống...

- 18/2/2015 (âm) tức 26/3/2016 (dương) ngày Đinh Mùi (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt như: Địa tài, Tam hợp, Kim đường, Nguyệt ân...

- 25/2/2016 (âm) tức 2/4/2016 (dương) ngày Giáp Dần (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt như: Ngũ phú, Thanh long, Nguyệt đức, Thiên phúc...

- 26/2/2016 (âm) tức 3/4/2016 (dương) ngày Ất Mão (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt như: Phúc sinh, Minh đường, Thiên quý, Nhân chuyên...